Om oss

Affärsidé

BSIN är ett säkerhetsföretag nära dig med affärsidén att förebygga brand och personskador genom försäljning, utbildning och tjänster. Oavsett om det handlar om brand, utrymning eller sjukvård så kan vi vara en resurs.

Varför välja oss?

  • Hög kvalitet
  • Hög leveranssäkerhet
  • Högt miljötänkande
  • Kan leverera helhetslösningar

Historik

2002 – Startade verksamhet i Östra Norrbotten med kontor samt utb. lokal i Kalix.
2003 – Start med verksamhet i Norrbotten samt Västerbotten.
2004 – Start av verksamhet i Norrland.
2007 – Utb. lokal även i Luleå.
2009 – Verksam i hela Sverige
2013 – Kontor öppnas i Borås

Resuser

Vi är ett antal konsulter samt utbildare som är en resurs till olika små, medel samt stora företag. Alla har eller jobbar inom akutsjukvården eller räddningstjänsten.

Verksam i hela Sverige

Comments are closed.