Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom ett företag. Den anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Syftet är att öka förståelsen av vilka skador bränder orsakar liv, egendom och miljö. Utbildningen ger även kunskaper om den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta förebyggande mot bränders uppkomst samt reducera skador till följd av bränder.

Omfattning

Utbildningen är 3-4 timmar beroende utformning och tillval.
Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment, den praktiska delen består av släckning med handbrandsläckare. Rundvandring i era egna lokaler och ser på vad det kan finnas för risker hos er.

Innehåll

 • Miljö & Hälsa
 • Samhällets olycks- och skadebild
 • Förebygga olycksfall
 • Risker & Hot som finns på arbetsplatsen
 • Vad Systematisk brandskyddsarbete (SBA) innebär
 • När det händer – Larma 112
 • Rundvandring på er arbetsplats
 • Om det uppstår en utrymningssituation
 • Rädda, Varna, Larma, Släck
 • Utrymningsplan
 • Brandteori, vad krävs för att det skall kunna brinna
 • Hur jag kan förhindra brand- och rökspridning effektivast
 • Hur bränder påvekar vårt liv, egendom och miljö
 • Vad gör jag vid ett automatiskt brandlarm samt hur fungerar det
 • Den egna kontrollen av brandskyddet, vad skall jag göra
 • Olika typer av släckutrustning/-medel och hur de fungerar
 • Kunna hantera en handbrandsläckare, samt kunna släcka brand i kläder

Utbildningen kan kompletteras med olika praktiska tillvalsdelar.

Förslag på tillval

 • Brand i kläder
 • Sprängning av flaska
 • Övning med skum och koldioxid släckare (kolsyra)

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.