Brandskyddsansvarig / kontrollant

Brandskyddsansvarig / kontrollant

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.
Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse. Vi behandlar bl.a. lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.

Omfattning

Utbildningen är ca 8 timmar beroende tillval.
Utbildningen är teoretiskt.

Innehåll

 • Konsekvenser av brand
 • Lag om skydd mot olyckor
 • Föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB)
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Organisation
 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsregler
 • Hur arbetar man praktiskt med sitt brandskydd
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Delegation/arbetsorder
 • Kommunala räddningstjänsten

Utbildningen kan kompletteras med olika praktiska tillvalsdelar.

Förslag på tillval

 • Brand i kläder
 • Sprängning av flaska
 • Övning med pulver, skum och koldioxid släckare (kolsyra)

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.