Heta Arbeten

Heta arbeten

Vem har nytta av utbildningen?

De arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand kallas Heta Arbeten. Med metoder menas någon form av verktyg som genererar värme eller avger gnistor. Exempel: svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell. För att få utföra sådana yrken krävs att du är medveten om de brandrisker som Heta Arbeten medför. Därför vänder sig utbildningen till alla som använder dessa metoder/verktyg.

Omfattning

Utbildningen är ca 7 timmar beroende på antalet deltagare och tillval.
Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment.
Är utformad enligt Svenska brandskyddsföreningens föreskrifter för Heta Arbeten.
Vid godkänd utbildning ger dig rätten att arbeta som tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt i Norden under 5år.

Innehåll

 • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten
 • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
 • Lagar och föreskrifter
 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Släckmedel och släckteknik
 • Praktisk övning i brandsläckning

Utbildningen kan kompletteras med olika praktiska tillvalsdelar.

Förslag på tillval

 • Brand i kläder
 • Sprängning av flaska
 • Övning med flera olika handbrandsläckare

Material

Varje kursdeltagare kommer:

 • att få en kursbok utformad av Brandskyddsföreningen.
 • att få tillståndsblankett utformad av Brandskyddsföreningen.
 • att vid godkänd utbildning få certifikat som gäller i 5år.

Instruktörer

Av Brandskyddsföreningen certifierade instruktörer i Heta Arbeten.
Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.