Barn HLR

Livräddande första hjälp till barn

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen riktar sig till såväl lekmän som sjukvårdspersonal för att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp.

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
Utbildningen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.
Utbildningsprogrammet är indelat i två åldersgrupper. Barn 0-1 år och barn 1 år till puberteten.

Innehåll

  • Kedjan som räddar barn
  • Larma på rätt sätt
  • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
  • Handla på olycksplats
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Mun till mun andning vid andningsstopp
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp

Förkunskaper: Inläst kursbok i Livräddande första hjälp till barn.
Denna utbildning kan med fördel kombineras med vår utbildning i Barnolycksfall.

Material

Varje kursdeltagare kommer:

få en kursbok att läsa in före kursen.
att öva med realistiska Barn-HLR dockor under kursen för optimal träning.
att få ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i Livräddande första hjälp till barn.
Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

 

Comments are closed.