Barnolycksfall

Barnolycksfall

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen riktar sig till såväl lekmän som sjukvårdspersonal för att snabbt kunna agera när ett barn hastigt insjuknar eller skadas. Utbildningen är inriktad på barn upp till puberteten.

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.
Kursen innehåller både teori och praktik.
Utbildningsprogrammet är indelat i två åldersgrupper. Barn 0-1 år och barn 1 år till puberteten.

Innehåll

Barnolycksfall

  • L – Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
  • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
  • B – Blödning (Stoppa blödningar)
  • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
  • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
  • Brännskador
  • Förgiftningar
  • Fallolyckor
  • Akuta sjukdomar

Denna utbildning kan med fördel kombineras med vår utbildning i Barn-HLR

Material

Varje kursdeltagare kommer:

att öva med realistiska Barn-HLR dockor under kursen för optimal träning.
att få ett intyg efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer

Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.