D-HLR

Defibrillering med Hjärtstartare

Vem har nytta av utbildningen?

Alla människor. Oavsett yrkesgrupp eller ålder så har du nytta av denna utbildning. Ett hjärtstopp är dramatiskt för alla inblandade och det kan vara svårt att hålla huvudet kallt. Då är det tryggt att veta att hjärtstartaren läser av hjärtrytmen och talar om för dig vad du ska göra steg för steg. Man kan aldrig skada någon med en hjärtstartare. Den ger ingen strömstöt när hjärtat slår, men det är ändå viktigt att den som har tillgång till en hjärtstartare har grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och defibrillering. Vi hjälper till att anpassa den efter era behov.

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar beroende på inriktning och tillval.
Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

Innehåll

  • Test av HLR – teknik (OBS! Krav på godkänd HLR teknik)
  • Vikten av tidig defibrillering
  • Larmrutiner
  • Fysiologi vid hjärtstopp
  • Att använda en hjärtstartare
  • Teamträning
  • Säkerhetsaspekter

Förkunskaper:
Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen).
Läst in kursbok i D-HLR.

Utbildningen kan med fördel kompletteras med utbildningen Hjärt- lungräddning (HLR).
Denna utbildning kan avslutas med flera tillvalsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.

Material

Varje kursdeltagare kommer:

att använda övnings hjärtstartare (ser precis ut som en riktig, men ger ingen strömstöt).
att få ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i D-HLR.
Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.