HLR & Elskador

Hjärt- lungräddning & Första Hjälpen vid Elskador

Vem har nytta av utbildningen?Elskador1

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Första hjälpen/Hjärt-lungräddning med vägledning vid elskada.

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

Innehåll

Hjärt- lungräddning

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp

Första Hjälpen vid Elskador

 • Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligtläge)
 • Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)
 • Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
 • Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Material

Varje kursdeltagare kommer:

att öva med en realistisk HLR-docka (Little Anne) under kursen för optimal träning.
att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.