Första Hjälpen & HLR

Första Hjälpen & Hjärt- lungräddning

Vem har nytta av utbildningen?Övningarna sker med Little Anne dockor

Utbildningen är en grundläggande utbildning hur man undersöker och behandlar akuta skador och sjukdomstillstånd, som borde vara obligatorisk för alla människor. Oavsett yrkesgrupp eller ålder så har du nytta av denna utbildning. Vi hjälper till att anpassa den efter era risker och behov. Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverketsförfattningssamling – AFS 1999:7

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 3-7 timmar beroende på inriktning och tillval.
Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

Innehåll

Första Hjälpen

 • Miljö & Hälsa
 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • L – Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • A – Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den 

Hjärt- lungräddning

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp

Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

Förslag på tillval

 • Brännskador
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
 • Akuta sjukdomar
 • Kläm- och krosskador
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador
 • Ögonskador
 • Hjärtstartare

Denna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.

Material

Varje kursdeltagare kommer:

att öva med en realistisk HLR-docka (Little Anne) under kursen för optimal träning.
att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.