HLR med hjärtstartare

Hjärt- lungräddning med Hjärtstartare

Vem har nytta av utbildningen?HLR med hjärtstartare
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Hjärt- lungräddning med en Hjärtstartare /Defibrillator vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt att kunna behandla en person med luftvägsstopp. Oavsett yrkesgrupp eller ålder så har du nytta av denna utbildning.
Vi hjälper till att anpassa den efter era risker och behov.

Omfattning

Varje utbildning omfattar 3 timmar.
Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

Innehåll

Hjärt- lungräddning

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvålivräddarteknik
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Hjärtstartare

 • Information
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Övning

Material

Varje kursdeltagare kommer:

att öva med en realistisk HLR-docka (Little Anne) under kursen för optimal träning.
att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.