HLR

Hjärt- lungräddning samt åtgärder vid luftvägsstopp

HLRVem har nytta av utbildningen?

Varje år inträffar det ca. 10 000 hjärtstopp i Sverige, utanför sjukhus. På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop. Fler liv skulle kunna räddas om du eller någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt. Man vet att chansen att överleva ökar med 2-3 gånger om Hjärt- lungräddning börjar i tid.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Hjärt- lungräddning samt att kunna behandla en stående och liggande person med luftvägsstopp.

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

Innehåll

  • Varför hjärt- lungräddning
  • De första kritiska minuterna
  • Kedjan som räddar liv
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Larma på rätt sätt
  • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Information om hjärtstartare

Material

Varje kursdeltagare kommer:

att öva med en realistisk HLR-docka (Little Anne) under kursen för optimal träning.
att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.