Arbete på väg/Nivå 2

Arbete på väg – Nivå 2

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på och vid väg. Det gäller såväl statliga som kommunala och enskilda vägar. Förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon etc. Alla som i något avseende har ett ansvar för en vägarbetsplats. Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3.

Kompetens enligt nivå 1 i Trafikverkets TRV2011/44052A. Nivå 1 ingår dock i denna utbildning.

Omfattning

Utbildningen är 8timmar
Utbildningen är teoretisk och följer Trafikverkets riktlinjer i TRV 2011/44052A
Deltagaren erhåller intyg efter godkänt prov. Utbildningens giltighetstid är 5år.

Innehåll

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen

 Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från verkligheten.

Comments are closed.