Arbete på väg/Nivå 3

Arbete på väg – Nivå 3

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U s ansvarsområde. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Omfattning

Utbildningen är 16timmar (2 dagar)
Utbildningen är teoretisk och följer Trafikverkets riktlinjer i TRV 2011/44052A
Förhandskrav är deltagaren genomgått nivå 2 enligt gällande riktlinjer.
Deltagaren erhåller intyg efter godkänt prov. Utbildningens giltighetstid är 5år.

Innehåll

 • Fördjupning om vägarbeten
 • VMF och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • Fördjupning om exempelsamling för arbete på väg, fasta arbetsplatser, trafikreglering
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Övriga relevanta lagar
 • Information till TLC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras

 Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från verkligheten.

Comments are closed.