Arbete på väg/Nivå 1

Arbete på väg – Nivå 1

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med vägarbeten på vägar, oavsett du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Utbildningen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare, samt hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten.

Omfattning

Utbildningen är 2 timmar
Utbildningen är teoretisk och följer Trafikverkets riktlinjer i TRV 2011/44052A
Deltagaren erhåller intyg efter godkänt prov. Utbildningens giltighetstid är 15 månader.

Innehåll

  • Personlig skyddsutrustning
  • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
  • Trafikantbeteende
  • V3 principen. Varna, Vägleda, Värna
  • Hastighet och krockvåld
  • Information om AML och dess föreskrifter
  • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
  • Arbetsgivarens roll i objektet

 Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från verkligheten.

Comments are closed.