Hjälp på väg

Hjälp på väg

Vem har nytta av utbildningen?

Tidigare kravutbildning där personal som arbetar minst 100 timmar/år på objekt där Trafikverket är beställare. Det kan finnas gamla upphandlade avtal där det står att personal skall ha just denna utbildning. Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats.

Omfattning

Utbildningen är 8 timmar, och är giltigt i 5 år.
Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment, med tyngdpunkt på praktik.
Certifikat utfärdas efter genomförd och godkänd kurs.

Innehåll

  • Öka insikten om hur trafikolyckor uppstår och öka förståelsen för förebyggande åtgärder.
  • Skaffa sig kunskap och färdighet i att upprätthålla livsfunktionerna på en skadad person.
  • Öka förståelsen för att ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen lindrar skador och förhindrar att skador förvärras.
  • Öka kunskapen om brandrisker i trafiken, bedöma läget samt vilka åtgärder som behövs initialt.
  • Känna till rökens giftighet samt gasers egenskaper och explosionsrisk. Kunna hantera en handbrandsläckare.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.