YKB 1

YKB 1 – Sparsam körning

Vem har nytta av utbildningen?

Yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) måste enligt den nya EU-lagen gå en obligatorisk fortbildning. Detta är en av delkurserna. I denna utbildning ska deltagaren få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv

Omfattning

Utbildningen är ca 7timmar och teoretisk, giltighetstiden är 5år.
Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter. VVFS 2008:159: 2.1.1 – 2.1.4, 2.2.1 – 2.2.6, 2.3.1 – 2.3.2, 2.4.3 och 2.4.7. Ämnen och mål i 1.1, 1.2 och 1.3 i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470.

Innehåll

Optimalt utnyttjande av kraftöverföringens egenskaper

Lektionspasset behandlar tekniska frågor såsom motorns vridmoment, växellådans utväxling och sambandet mellan effekt och bränsleförbrukning i syfte att förstå vid vilka varvtal det är lämpligast att växla för att få så låg bränsleförbrukning som möjligt.

Bromsar och vikten av rätt planering

Lektionspasset behandlar vilka egenskaper och begränsningar lastbilars bromsar och hjälpbromsar har och hur man kombinerar dessa på bästa sätt samtidigt som rätt växel används i samband med fartminskning. Vikten av att planera sin körning och att använda fordonets tröghet på bästa sätt behandlas speciellt.

Däckens och växelvalets inverkan

Lektionspasset behandlar däckens och växelvalets inverkan på miljö och bränsleförbrukning.

Optimerad bränsleförbrukning

Lektionspasset behandlar optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2

  • Deltagarna får se en eller flera filmer som presenterar ett antal olika trafiksituationer som ställer frågan till deltagarna om vad denne ska göra för att köra sparsamt. Deltagarna diskuterar sedan tillsammans med läraren vad som är rätt beteende.
  • Deltagarna får ett antal frågeställningar att ta ställning till i mindre grupper. Grupperna redovisar sedan sina svar för hela gruppen och läraren styr sedan en diskussion i vad som är rätt beteende.
  • Deltagarna får ett par dilemma övningar att ta ställning till både enskilt och i grupp.
  • Läraren går igenom tips för hur man uppnår en hållbar förändring.

Ett rätt utnyttjande av fordonet

Lektionspasset behandlar hur last påverkar när fordon är i rörelse och hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, som är godkända utbildare av YKB.

Comments are closed.