YKB 2

YKB 2 – Godstransporter

Vem har nytta av utbildningen?

Yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) måste enligt den nya EU-lagen gå en obligatorisk fortbildning. Detta är en av delkurserna. I denna utbildning ska deltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Omfattning

Utbildningen är ca 7timmar och teoretisk, giltighetstiden är 5år.
Utbildningsmoment VVFS 2008:159: 2.4.1 – 2.4.6, 2.4.8 – 2.4.11, 4.7.1 – 4.7.4
Ämnen och mål i 1.4 och 3.7 i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470

Innehåll

Lastning och lossning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och rätt utnyttjande av fordonet

  • Vilka lastsäkringsmetoder, vilka hjälpmedel som finns och hur man kontrollerar denna utrustning.
  • Hur lasten påverkar fordonet i rörelse och vilka andra faktorer som kan påverka fordonsstabiliteten.
  • Hur man beräknar fordonets eller fordonstågets tillåtna lastvikt och den totala lastvolymen samt vikten av att placera lasten rätt.
  • Vilka effekter som överskridande av axeltryck kan innebära.
  • En beskrivning av olika förpackningsmaterial, lastpallar och lastbärare.

Ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden

  • Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt och olika typer av vägtransportverksamhet.
  • Hur godstransportmarknaden är organiserad samt utvecklingen inom sektorn.
  • Olika specialiserade transporter.
  • Leveransbestämmelser enligt gällande branschavtal för godstransporter.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, som är godkända utbildare av YKB.

Comments are closed.