YKB 3

YKB 3 – Lagar och regler

Vem har nytta av utbildningen?

Yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) måste enligt den nya EU-lagen gå en obligatorisk fortbildning. Detta är en av delkurserna. I denna utbildning ska deltagaren uppdateras på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godtransporter. Att belysa problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling.

Omfattning

Utbildningen är ca 7 timmar och teoretisk, giltighetstiden är 5år.
Utbildningsmoment VVFS 2008:159: 3.1.1 – 3.1.4, 3.2.1 – 3.2.10, 4.2.1 – 4.2.5
Ämnen och mål i 2.1, 2.2 och 3.2 i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470

Innehåll

Förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn som reglerar konkurrens, trafiksäkerhet, arbetsförhållanden och kompetenskrav.

 • Nationella lagar, förordningar och arbetsmarknadens parters gemensamma överenskommelser om maximala arbetstider inom transportsektorn.
 • Påföljder vid felaktig användning eller manipulering av färdskrivaren.
 • Rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande.
 • Kompetens och fortbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
 • Rådets förordningar (EG) nr 561/2006 och (EEG) 3821/85 samt AETR-reglerna.

Bestämmelserna för godstransporter

 • Regler för att bedriva yrkesmässig trafik.
 • Rättigheter och skyldigheter enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport.
 • Leveransbestämmelser enligt gällande branschavtal för godstransporter.
 • Rättigheter och skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg (CMR).
 • Tillstånd och dokument i samband med gränsöverskridande transporter.
 • Transportförmedlares roll.
 • De särskilda dokument som medföljer gods.
 • Vilka transporter och fordon ADR-intyg krävs.
 • Innebörden av begreppen värdeberäknad mängd och be­gränsad mängd.
 • Innehållet i de nationella och gemensamma EG-reglerna om mått och viktbestämmelser för fordon.

Förebyggande av gods och människosmuggling

 • Innehållet i allmän information från myndigheter.
 • Ansvar och påföljder för föraren.
 • Transportföretagens ansvar.
 • Tillämpa förebyggande åtgärder.
 • Checklista för kontroll av fordon och last.

Övrigt

 • Grundläggande lastsäkringsmetoder.
 • Effekter av överskridande av tillåtet axeltryck.
 • Fordonets eller fordonstågets tillåtna lastvikt.
 • Beräkning av den totala lastvolymen.
 • Fördelning av lasten.
 • Metoder för lastsäkring samt kontroll av dess utrustning.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, som är godkända utbildare av YKB.

Comments are closed.