YKB 4

YKB 4 – Ergonomi och hälsa

Vem har nytta av utbildningen?

Yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) måste enligt den nya EU-lagen gå en obligatorisk fortbildning. Detta är en av delkurserna. I denna utbildning ska deltagaren upplysas om vikten av en god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Omfattning

Utbildningen är ca 7 timmar och innehåller både teori och praktiska moment, giltighetstiden är 5år.
Utbildningsmoment VVFS 2008:159: 4.1.1, 4.1.3, 4.3.1- 4.3.4, 4.4.1- 4.4.4
Ämnen och mål i 3.3 och 3.4 i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470

Innehåll

Riskerna i trafiken och olyckor

  • Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn både i och utanför fordonet.
  • Vilka typer av personskador och materiella skador som är vanligast samt ekonomiska konsekvenser av dessa.

Förebyggande av fysiska risker

  • Förebyggande övningar och vikten av god fysisk kondition.
  • Rätt ergonomi och vikten av att undvika riskfyllda rörelser och arbetsställningar.
  • Personlig säkerhet i arbetet.
  • Skadeförebyggande åtgärder (träning, stretching).

Vikten av god fysisk och psykisk förmåga

  • Vikten av och principen för en hälsosam och balanserad kost.
  • Risker och effekter av alkohol, droger, läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet.
  • Symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress.
  • Den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, som är godkända utbildare av YKB.

Comments are closed.