YKB 5

YKB 5 – Säkerhet och kundfokus

Vem har nytta av utbildningen?

Yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) måste enligt den nya EU-lagen gå en obligatorisk fortbildning. Detta är en av delkurserna. I denna utbildning ska deltagaren kunna säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Omfattning

Utbildningen är ca 7timmar och innehåller både teori och praktiska moment, giltighetstiden är 5år.
Utbildningsmoment VVFS 2008:159: 4.1.1 – 4.1.3, 4.5.1 – 4.5.9, 4.6.1 – 4.6.5
Ämnen och mål i 3.1, 3.5 och 3.6 i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470

Innehåll

Översikt av delkursens innehåll (video)

 • Trafikolyckor med lastbilar, frekvens och konsekvenser
 • Förar- och passagerarsäkerhet
 • Faktorer som påverkar fordonsstabilitet, lastens påverkan
 • Olyckor; första hjälpen, rapportering, brand m.m.
 • Kundtjänst och kvalitet, roller och företagsanseende
 • Fordonsunderhåll och arbetsplanering

Första hjälpen (L-ABC)

 • L – Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • A – Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Brännskador
 • Skallskador, nackskador
 • Frätskador (ögon, hud) och förgiftning
 • Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats, larma 112)
 • Rapportering av tillbud och olyckor
 • Deltagaren får delta i skadesimulering och första hjälpen övning.

Brand

 • Brandtriangeln, brandorsaker (främst fordonsbrand)
 • Släckmedel
 • Handbrandsläckare, typer och hantering

Säkerhet, Allmänt

 • Lastsäkring
 • Larma, tillkalla hjälp
 • Spill, absorption, skydd
 • Hot- och våldssituationer
 • Förebyggande åtgärder och eget förhållningssätt

Trafiksäkerhet

 • Nollvisionen
 • Statistik om dödsolyckor m.m. (främst lastbilar)
 • Olycksorsaker, typ av olyckor
 • Olyckskostnader
 • Förebyggande åtgärder
 • Stoppsträckor etc.

Kundfokus

 • Vad förväntar sig kunden?
 • Egen påverkan på tjänstekvaliteten, yrkesstolthet, förebild.
 • Egna företagets anseende, goodwill, profilering.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, som är godkända utbildare av YKB.

Comments are closed.