Utrymning och riskmedvetenhet

Utrymning och riskmedvetenhet

Vem har nytta av utbildningen?

Alla anställda på arbetsplatsen har nytta av denna utbildning. På alla arbetsplatser finns ett antal hot som, om olyckan är framme, kan kräva en snabb utrymning för att undvika personskador. Att personalen är utbildad och har en riskmedvetenhet i sig, är det bästa sättet för att förebygga faror. För att minimera den tid som krävs från det att ett hot upptäckts till att evakueringen startas krävs kunskaper om larmens betydelse och vilka åtgärder var och en skall vidta vid larm. Kunskap om vikten av en effektiv närvarokontroll är också en viktig del i att så snabbt som möjligt ge räddningspersonal information om eventuellt kvarvarande personer.

Omfattning

Utbildningen är ca 2 timmar
Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment, och läggs med fördel på er arbetsplats.

Innehåll

 • Risker och hot
 • Skador vid brand
 • Samhällets krav
 • Brandkunskap
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • När det händer – Larma 112
 • Rädda – Varna – Larma – Släck – Utrym
 • Räddningstjänsten
 • Utrymning
 • Återsamlingsplats och närvarokontroll
 • Förutsättningar hos er

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

 

Comments are closed.