Utrymningsledare/ansvarig

Utrymningsledare/ansvarig

Vem har nytta av utbildningen?

Att veta om alla människor har tagit sig ut från en arbetsplats vid en utrymningssituation blir bara svårare. För att få en utrymning till så lyckad som möjligt utan att därmed äventyra sin egen säkerhet, behövs ett väl fungerande system med utrymningsledare och utrymningsansvarig. Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig. Detta gäller så väl före som under samt efter en eventuell utrymning.

Omfattning

Utbildningen är ca 4 timmar beroende på tillval
Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment.

Innehåll

 • Om det uppstår en utrymningssituation
 • Utrymningsansvarig – När det händer
 • Utrymningsledare – När det händer
 • Avsökningsområdet
 • Utrymningsvägar, vägledandemarkering
 • Centralapparat
 • Hjälpmedel (larm, larmknapp, rökluckor, rökdetektor)
 • Släckutrustning
 • Återsamlingsplats

Utbildningen kan kompletteras med olika praktiska tillvalsdelar, samt kan med fördel kombineras med vår utbildning Utrymningsövning.

Förslag på tillval

 • Brand i kläder
 • Sprängning av flaska
 • Övning med flera olika typer av släckare.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.