Utrymningsövning

Utrymningsövning

Vem har nytta av utbildningen?

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där utrymningsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning. Med övningen tränas personalen och brister framkommer på ett tydligt sätt.

Omfattning

Utbildningstiden är beroende på vad du som kund önskar genomföra.
Utbildningen är praktisk övning i kundens lokaler.

Genomförande

Före

Övningen inleds normalt med en genomgång med utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta, syfte och mål på övningen är viktigt. Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas.

Under

Larmgivning sker på ordinarie vis baserat på en fiktiv brand eller annan fara. Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats. Utrymningsledarna skall kontrollera att deras våningsplan är tomt på folk och lämna besked till företagets utrymningsansvarige. Samtidigt skall räddningstjänsten och andra berörda larmas och räddningstjänsten skall mötas och informeras så att deras arbete påskyndas.

Efter

Efter övningen samlas deltagarna för att uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.

Förslag på tillval

  • Teaterrök  för att rökfylla delar av lokal
  • Brand i kläder
  • Övning med flera olika typer av släckare.
  • Räddningstjänsten är med i övningen

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.